Juni 2015
 
 
 
Nieuwsbrief juni 2015
 
|
|
|
 
Care for cancer bij re-integratie

Steeds vaker worden de consulten van Care for cancer ingezet als onderdeel van een re-integratieprogramma voor werknemers.


De consulten van Care for cancer richten zich op begeleiding thuis na de diagnose kanker. Alle soorten vragen kunnen aan bod komen: medisch, (psycho-)sociaal en ook vragen over werk. Steeds vaker worden de consulten ingezet als onderdeel van een re-integratieprogramma. Door aandacht te hebben voor de psychosociale kant van de ziekte kan re-integratie beter verlopen.

Onderdeel multidisciplinaire aanpak
Sinds kort vormen de consulten van Care for cancer bijvoorbeeld een vast onderdeel van het programma Total Care – verzuimbegeleiding bij kanker. Dit is een samenwerking tussen een re-integratiebureau en verschillende andere gespecialiseerde oncologische partners. Het programma biedt multidisciplinaire ondersteuning aan werkgever en werknemer, vanaf de aanvang van het ziekteproces. Deze aanpak bevordert het herstel en reduceert verzuim.

Meer weten over het Total Care programma, of over de consulten van Care for cancer als onderdeel van een re-integratietraject? Neem contact op: info@careforcancer.nl
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Educatieprogramma om ondervoeding te voorkomen

Nutricia en Care for cancer ontwikkelen gezamenlijk een educatieprogramma om ondervoeding bij kankerpatiënten te voorkomen. Het programma richt zich primair op oncologieverpleegkundigen en andere zorgprofessionals uit de eerste lijn.

Ondervoeding bij kankerpatiënten is een serieus probleem: het heeft een negatieve invloed op het herstel en verlaagt de kwaliteit van leven. Door in een vroeg stadium het risico te signaleren en te weten wat eraan te doen is, kan ondervoeding in veel gevallen voorkomen worden.

Toegevoegde waarde interventies
Care for cancer werkt al vier jaar samen met Nutricia aan dit onderwerp. De interventies in de consulten van oncologieverpleegkundigen blijken van grote toegevoegde waarde. Tijdens het symposium ‘De Leer- en proeffabriek’ op 16 april jongstleden, bleek opnieuw dat er grote behoefte is aan informatie over dit onderwerp.

Structurele educatie
De ervaringen uit de consulten alsmede de evaluaties van het symposium zijn reden voor Nutricia en Care for cancer om gezamenlijk een structureel educatieprogramma op te zetten.


Lees meer…
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Donatie aan Therapiefonds via sponsoractie Koninklijke Luchtmacht

Op donderdag 11 juni ontving Care for cancer uit handen van Jan Tanis en commandant Henk Ras van Air Operations Control Station Nieuw Milligen een cheque ter waarde van 1.000 euro. Dit bedrag komt via het Therapiefonds direct ten goede aan cliënten.


Ook dit jaar heeft Jan Tanis de Suc6tocht CIVMIl georganiseerd. Hierbij fietsen medewerkers van twee luchtmacht-basisstations een ronde van 180 kilometer, en laten zich sponsoren door familie en vrienden. Dit jaar doneerde men de opbrengst aan Care for cancer omdat een collega veel baat heeft gehad bij de begeleiding van zijn gezin door één van onze consulenten.

Direct patiënten geholpen
Wij zijn erg blij met deze bijdrage aan het Therapiefonds. Onlangs hebben een aantal cliënten begeleiding gevraagd die niet door de zorgverzekeraar vergoed werd. Hun aanvragen kunnen we dankzij deze bijdrage honoreren.

Donaties voor ons therapiefonds blijven welkom!
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Caring Companies goed bezig

Drie grote werkgevers ontvingen in november 2014 het certificaat Caring Company. De begeleiding van medewerkers met kanker wordt nu onderdeel van hun personeelsbeleid. De praktijk staat daarin centraal.


Meander Medisch Centrum, ziekenhuis in Amersfoort en één van de drie gecertificeerde werkgevers, organiseerde eind april i.s.m. Care in company een masterclass ‘Kanker en werk’ voor haar leidinggevenden. Aansluitend werden workshops en intervisie aangeboden, waarin eigen casussen van de deelnemers centraal stonden. Ook voor werknemers was er een bijeenkomst, eind mei. Het belangrijkste doel daarvan was het bespreken van hun praktijkervaringen, om hiermee het verzuimbeleid verder te verbeteren en om aandacht te hebben voor alle collega’s die op de één of andere manier te maken hebben met kanker als collega of als mantelzorger. Beide bijeenkomsten werden ingeleid door Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur van Meander MC: ‘Door het certificaat Caring company zijn we ons meer bewust geworden van de mogelijkheden op het vlak van kanker & werk. We zetten die inzichten nu om in concreet beleid, zodat we voorbereid zijn als een medewerker door kanker getroffen wordt.’

Lees meer…
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
14 oktober: congres ‘Werkgeverschap bij kanker’

Hoe beperk ik als werkgever de emotionele en financiële schadelast als ik een medewerker met kanker heb? Krijg antwoord op al uw vragen tijdens het congres: u gaat naar huis met direct toepasbare instrumenten en tips.

Wat: Congres Werkgeverschap bij kanker
Wanneer: woensdag 14 oktober, 10.00 -17.00 uur
Voor: directeuren, managers, HR-professionals
Initiatief: de Groep Werk & Kanker, in samenwerking met KWF kankerbestrijding en de Levenmetkanker-beweging.
Voorinschrijven is mogelijk klik hier.

Programma, locatie en kosten worden op korte termijn bekend gemaakt. Houd onze website in de gaten of stuur een email als u op de hoogte wilt blijven.

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met Machteld de Bont.
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Namens het team van Care for cancer wensen wij u een fijne zomer!
Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
Stichting Care for cancer
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Landelijk zijn 60 oncologieverpleegkundigen beschikbaar voor de consulten thuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. 

Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. 
Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.


Contact
www.careforcancer.nl
www.helpikhebkanker.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
Kent u iemand in uw omgeving voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
Hier komt u ons tegen
 
DatumOnderwerpLokatiePlaats
25-09-2015 &
20-11-2015
Workshop 'Kanker in uw organisatie' voor werkgevers.
Georganiseerd door Care in company. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
Kantoor Care for cancerAmersfoort
26-09-2015Workshop 'Kanker en werk: wat kan er (niet)' op Lymfklierkankerdag.
Geoganiseerd door Hematon. Voor meer informatie klik hier.

ReehorstEde
09-10-2015Workshop 'Zelfmanagementondersteuning in de oncologie'; tools voor professionals.
Georganiseerd door Vestalia en Care for cancer. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
Kantoor Care for cancerAmersfoort
14-10-2015Congres 'Werkgeversschap bij kanker'.
Georganiseerd door Groep Werk en Kanker in samenwerking met KWF kankerbestrijding en de Levenmetkanker-beweging. Voor meer informatie neem contact op met Machteld de Bont
  
17 en 18 november 2015Oncologiedagen voor verpleegkundigen 'Bewogen en bevlogen'.
Georganiseerd door V&VN Beroepsvereniging voor professionals. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
ReehorstEde
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.