Impressie
 
 
 
Talentendag 2015
Talentendag 2015, vol van energie!


Graag willen we jullie laten delen in een sfeerimpressie van onze derde talentendag. Op zaterdag 19 september jl. kwamen wederom uit alle windstreken maar liefst 28 consulenten naar Amersfoort om van en met elkaar te leren.
De dag werd geopend door Maartje Stevens, contentmanager van Kanker.nl. Zij is net als Mies van Eenbergen, die helaas verhinderd was te komen, vanaf het eerste uur betrokken bij de opzet van dit communicatie-platform. Maartje vertelde veel over de verschillende functionaliteiten binnen kanker.nl. Opvallend is dat veel patiënten gebruik maken van de Blog-pagina, er blijkt veel behoefte hun verhaal te delen met lotgenoten. Kanker.nl was al wel bekend bij veel consulenten, maar toch werden weer nieuwe ideeën opgedaan om cliënten met deze informatie in contact te brengen. Door deze verbinding tussen persoonlijke - en digitale ondersteuning, kan de cliënt op alle vlakken bediend worden.
Na deze opening is door Coretta een toelichting gegeven op de bijzondere samenwerking die wij met het Twee Steden Ziekenhuis zijn opgestart. Coretta is aldaar regieverpleegkundige én consulent bij Care for cancer. In deze pilot, oncologische zorgbrug, neemt Coretta deel in het psychosociale MDO vanuit Care for cancer, waardoor een goede verbinding ontstaat tussen eerste en tweede lijn. Uitgangspunt is dat dit een meerwaarde heeft voor patiënt, consulent, regie vpk, specialist, huisarts en thuiszorg moet hebben. Het komende jaar gaan we deze pilot verder uitwerken, we houden jullie op de hoogte.

Arrien vertelde in haar presentatie over wat ze tot nu toe geleerd heeft in haar masteropleiding contextuele hulpverlening aan de CHE. Deze benadering biedt een mooie totale onderlegger voor de wijze waarop wij consulten uitvoeren. Arrien vertelde op indrukwekkende wijze over hoe zij haar cliënten helpt door aandacht te hebben voor de betekenisvolle relaties van de cliënt. Interventies worden in deze benadering ingedeeld in 4 groepen; presentie, erkenning geven, inzet vanuit meerzijdige partijdigheid en inschakelen van hulpbronnen. Deze benadering vraagt verdere uitwerking en zullen we opnemen in de basistraining en Care academy. Meer info via arrien@careforcancer.nl

Het plenaire ochtenddeel eindigde met een korte toelichting van Nicolien over de workshop voor cliënten en naasten 'Hoe hou ik de regie'. Nicolien heeft een format voor deze workshop geschreven. Alle consulenten van Cfc kunnen hier gebruik van maken en dit aanbieden in bijvoorbeeld inloophuizen of op andere patiëntenbijeenkomsten. Meer info via Kim info@careforcancer.nl

Al deze informatie konden we verwerken onder het genot van de BIOBITE. Deze krachtkoek is een nieuw tussendoortje, die nog lekkerder wordt door goed te kauwen. Met dank aan Susan de Raaij die deze koek gratis verstrekte. Een goede tip om op krachten te blijven voor jezelf en je cliënt. De huisgemaakte biologische lunch is evenals de vorige jaren geheel verzorgd door de broer van Sietske, waar we allemaal heerlijk van gesmuld hebben. 
Na de lunch kon een ieder zich laven aan de kennis van drie collega's in de workshop carrousel.
In de Workshop ‘Sterven op je eigen manier’ van Leotine hebben we eerst gesproken over onze eigen kijk op sterven, praat je er over met anderen/dierbaren en heb je al zaken vastgelegd. Daarna bekeken we via hele sprekende filmpjes vijf verschillende sterfstijlen. Hoe kijken mensen aan tegen de laatste levensfase? De ene patiënt regisseert het naderend einde zelf, de ander duwt het onderwerp weg of blijft genezing zoeken. Weer een ander vertrouwt in stilte op familie of geloof. We leerden handreikingen om tot betere communicatie te komen bij de diverse sterfstijlen. Meer informatie is te vinden op www.stichtingstem.info.

Van Christiane leerden we In de Workshop ‘NLP, wat kun je er mee?’ over het theoretisch kader van NLP waarin contact, zintuiglijke waarneming en communicatie de kernwoorden zijn. Daarbij gaf Christiane veel voorbeelden vanuit het dagelijks leven, maar ook uit haar praktijk als consulent. We leerden waarom het ene gesprek soms als vanzelf gaat, terwijl een ander gesprek heel moeizaam verloopt. Dat non-verbale communicatie van groot belang is. Door korte oefeningen konden we ook ervaren. Meer informatie over NLP is bijvoorbeeld te vinden op www.mindacademy.nl.

Nicolien nam ons mee in de wereld van Gedeelde Besluitvorming. Het belang van stilstaan bij keuzes, waarbij de keuze om niet te behandelen ook een belangrijke plaats moet krijgen. Tijd en kosten zijn argumenten om Gedeelde Besluitvorming niet toe te passen. Maar misschien kost een goed geïnformeerde patiënt die achter zijn keuze staat en gemotiveerd is wel minder en levert dat geld op? Feit is dat er een omslag plaats moet vinden in de gezondheidszorg om Gedeelde Besluitvorming een plaats te geven. Op onderdelen kunnen wij als consulenten al wel bijdragen door informatie te geven en de cliënt te sterken in zijn communicatie met de arts. Tijdens de Workshop doorliepen we een stukje E-learning met voorbeelden van "goede" communicatie tussen arts en patiënt. Deze E-learning is helaas nog een concept en alleen beschikbaar voor de deelnemers aan de pilot "Gedeelde besluitvorming bij uitgezaaide borstkanker".  Meer informatie is te vinden op www.zelfmanagement.com en www.thuisarts.nl.
De dag werd gestart en afgesloten met een bijdrage van Isabelle, die ons allemaal even bepaalde bij ons energie niveau op deze dag, maar ook op welke manier je je energie inzet bij je cliënt. Ben je in staat om te geven en te ontvangen? Wat doet dat met je? Hoe raak je negatieve energie weer kwijt? Hoe laadt je jezelf weer op? Hierop zijn geen eenduidige antwoorden te geven, maar vraagt bewust kijken naar wat je nodig hebt. Met een korte ademhalingsoefening, gevisualiseerd met een 'gouden bal', konden we allemaal zeer 'opgeladen' de dag afsluiten. Alle deelnemers ontvingen een kaartenwaaier met tips voor 'Energie en ontspanning à la minute'!  

We willen iedereen die er was enorm bedanken voor de medewerking, inzet en het enthousiasme, die maakten dat er veel is geleerd en veel is uitgewisseld. Wat ons betreft is de traditie goed ingezet en kan iedereen nu alvast de derde zaterdag van september 2016 reserveren voor een dagje Amersfoort. 

Hartelijke groet, 

Team Care for cancer
 retweeted
 Sep 1
dank voor de uitnodiging en het enthousiasme! En tot ziens in de samenwerking met Fijne talentendag!
Lieve collega's, wat een geweldige dag was het zaterdag, goede presentaties, prima verzorging, lekker eten
al mijn materialen tip top in orde, veel energie, inspiratie en verbinding, heerlijke collega's, ik heb ervan genoten!!
Dank voor deze mooie dag en het leuke cadeautje!
Groetjes Nicolien