Care academy gelanceerd
 
 
 
Nieuwsbrief november 2016
 
HOME
|
ORGANISATIE
|
CARE IN COMPANY
|
FOLDERS
 
Care academy: de oncologieverpleegkundige als coach

Tijdens de Oncologiedagen op 15 en 16 november lanceerde Care for cancer de Care academy. Dit opleidingsprogramma voor oncologieverpleegkundigen richt zich op de psychosociale ondersteuning van patiënten. De Care academy start met drie verschillende workshops over onderwerpen waar verpleegkundigen in hun praktijk vaak mee te maken krijgen: Angst, Seksualiteit en Zelfmanagementondersteuning bij kanker. De workshops zijn los te volgen, elke module heeft een accreditatie van 4 punten. De ervaren trainers van de Care academy zijn oncologieverpleegkundige en consulent bij Care for cancer. Naast theorie is er aandacht voor casuïstiek, eigen ervaringen en handige tools. 

www.care-academy.nl
Geslaagde 1e masterclass (onder)voeding bij kanker

Op 13 oktober vond de eerste Masterclass (onder)voeding bij kanker plaats. Deze werd speciaal ontwikkeld voor oncologieverpleegkundigen in de eerste- en tweedelijnszorg. Zij kregen informatie over onder andere de vroegtijdige herkenning van gewichtsverlies, screening & monitoring van (onder)voeding, smaakverandering & voedingsbehoefte, het belang van beweging en mogelijkheden voor voedingsinterventies. De psychosociale aspecten rondom deze problematiek kwamen daarbij uitgebreid aan bod.

De verpleegkundigen gingen naar huis met nieuwe kennis, tips en trucs. Daarmee kunnen zij direct aan de slag in de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis of bij cliënten thuis. ‘Overtuigingen over voeding hebben zo’n grote impact op het dagelijks leven!’ zei een van de deelnemers. ‘Individueel advies en up-to-date informatie maken het verschil.’

De bijeenkomst was een samenwerking van stichting Oncowijs, stichting Care for cancer en Nutricia Advanced Medical Nutrition.
Een medewerker met kanker – en dan?

Werk kan een belangrijk onderdeel van herstel zijn. Werkgevers weten echter niet altijd wat ze moeten doen als een medewerker getroffen wordt door kanker. Gelukkig is er veel kennis en hulp beschikbaar, zo bleek tijdens het congres Werkgeverschap bij kanker, op 10 oktober jl. Ook de politiek toont zich actief betrokken. Minister Asscher tijdens het congres: ‘Als het gaat om kanker en werk is nog een wereld te winnen. Met onderzoek en beleid wil ik hierbij graag helpen.’

Lees meer over de plannen van minister Asscher en over de concrete tools die nu al beschikbaar zijn voor werkgevers.
Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
Stichting Care for cancer
 
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Landelijk zijn 70 oncologieverpleegkundigen beschikbaar voor de consulten thuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. 

Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. 
Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.


 
Contact
 
www.careforcancer.nl
www.helpikhebkanker.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
 
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
 
Kent u iemand in uw omgeving voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
Hier komt u ons tegen
 
Datum Onderwerp Lokatie Plaats
15 december 2016 Workshop 'Kanker in uw organisatie' voor werkgevers. 
Georganiseerd door Care in company. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
Kantoor Care for cancer Amersfoort
27 januari 2016 Workshop 'Zelfmanagement in de oncologie, vaardigheden voor de zorgverlener'
Georganiseerd door Vestalia en Care for cancer. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
Kantoor Care for cancer Amersfoort
10 maart 2017 Workshop 'Seksualiteit en kanker' voor de oncologieverpleegkundige als coach.
Georganiseerd door Care for cancer, Care academy. Voor meer informatie en inschrijven klik hier
Kantoor Care for cancer Amersfoort
15 maart 2017 Workshop 'Angst en kanker' voor de oncologieverpleegkundige als coach.
Georganiseerd door Care for cancer, Care academy. Voor meer informatie en inschrijven klik hier
Kantoor Care for cancer
Amersfoort
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.