Samen-werken aan supportive care
 
 
 
Nieuwsbrief december 2016
 
HOME
|
ORGANISATIE
|
CARE IN COMPANY
|
FOLDERS
 
Samen-werken aan supportive care

Met onze consulenten, het Comité van Aanbeveling en een aantal genodigden hebben we vrijdag 9 december jl. de afsluiting van ons jubileumjaar gevierd: Het thema van deze bijeenkomst was; 'Samen-werken aan Supportive Care". In een 10-tal korte presentaties is een prachtig beeld gegeven van de activiteiten van onze organisatie. Regieverpleegkundige, specialist en huisarts vertelden vanuit hun rol als verwijzer wat de consulten door Cfc consulenten betekenen voor hun eigen praktijk. De bijdrage van cliënt én consulent liet op indrukwekkende wijze zien wat de waarde van de begeleiding is voor het hele gezin. Het thema kanker & werk met daarbij de visie op 'werk als onderdeel van herstel' is toegelicht door een werkgever en re-integratiebureaus die samen met Care in company sinds enige tijd de Groep Werk en Kanker vormen.

Via de manager zorg en gezondheid van Zorgverzekeraar de Friesland, kregen we een breder perspectief op de inzet van supportive care. Er zal meer en meer worden ingezet op het uitbreiden van de zorgketen met preventie en zelfmanagement (ontlijnen van zorg). Tot slot werd een mooi perspectief op de toekomst gegeven door een toelichting op de samenwerking met stichting OOK. Door supportive care al in het ziekenhuis gestructureerd aan te bieden kunnen cliënten al in een vroeg stadium ondersteund worden in het nemen van eigen regie. Door inzet van het digitale hulpmiddel Oncokompas in combinatie met de inzet van de consulenten van Care for cancer, wordt een voorzichtige start gemaakt met Blended Care. Want hoe fijn is het voor cliënten om zelf te kunnen kiezen op welke manier ze ondersteund willen worden.

Met deze feestelijke bijeenkomst sluiten we met enige trots een decennium van opbouwen af en schakelen we door naar nog meer verbinding in de psychosociale oncologische zorg in de komende jaren.


Wij wensen u een hele fijne kersttijd en veel licht, liefde en warmte voor 2017!

Namens het team van Care for cancer,
Take care!

Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
Stichting Care for cancer
 
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Landelijk zijn 70 oncologieverpleegkundigen beschikbaar voor de consulten thuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. 

Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. 
Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.


 
Contact
 
www.careforcancer.nl
www.helpikhebkanker.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
 
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
 
Kent u iemand in uw omgeving voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
Hier komt u ons tegen
 
Datum Onderwerp Lokatie Plaats
15 december 2016 Workshop 'Kanker in uw organisatie' voor werkgevers. 
Georganiseerd door Care in company. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
Kantoor Care for cancer Amersfoort
27 januari 2016 Workshop 'Zelfmanagement in de oncologie, vaardigheden voor de zorgverlener'
Georganiseerd door Vestalia en Care for cancer. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
Kantoor Care for cancer Amersfoort
10 maart 2017 Workshop 'Seksualiteit en kanker' voor de oncologieverpleegkundige als coach.
Georganiseerd door Care for cancer, Care academy. Voor meer informatie en inschrijven klik hier
Kantoor Care for cancer Amersfoort
15 maart 2017 Workshop 'Angst en kanker' voor de oncologieverpleegkundige als coach.
Georganiseerd door Care for cancer, Care academy. Voor meer informatie en inschrijven klik hier
Kantoor Care for cancer
Amersfoort
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.