Nieuwsbrief juni 2018
 
HOME
|
ORGANISATIE
|
CARE IN COMPANY
|
CARE ACADEMY
|
FOLDERS
 
Het belang van lijnloze oncologische nazorg
In de PMG bijlage 'Continuïteit van zorg' bij de Volkskrant van woensdag 25 april jl. is een interview met ons verschenen over het belang van lijnloze oncologische nazorg. Leuk om toe te lichten dat oncologieverpleegkundigen hier een belangrijke rol in spelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners in het ziekenhuis (2e lijn) en in de regio(1e lijn) is van groot belang en nog niet overal beschikbaar. Er moet nog veel gebeuren om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, maar we zijn op de goede weg!

Meer informatie
Privacyverklaring aangepast
We zijn vast niet de eerste met een bericht over het belang van uw privacy. En dat is maar goed ook! Want wij nemen uw privacy zeer serieus. Wij doen gewoon zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden.

Voor de nieuwe privacywet - ook wel de AVG genoemd - zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.Wat betekent dat precies? Samengevat komt het hier op neer:
  1. Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
  2. Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  3. U heeft het recht in te zien hoe we uw data gebruiken.
  4. U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
  5. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons goed beschermd
Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we graag naar ons Privacybeleid.

Meer informatie
 
Nieuwe workshop - Inschrijven najaarsprogramma
Pilot-workshop Veerkracht
We vragen je aandacht voor de nieuwe workshop 'Veerkracht bij kanker'. Kun je vanuit je expertise als oncologieverpleegkundige cliënten ondersteunen in het hervinden van hun veerkracht? In deze workshop wordt gebruik gemaakt van de Verbeeldingstoolkit 3.0. Deze workshop is ontwikkeld door onze collega en trainer Nicolien van Rooij en Jan Taal van de School voor Imaginatie. De Verbeeldingstoolkit kan in combinatie met deze workshop voor 25 euro worden aangeschaft.

Nog enkele plekken vrij in het najaarsprogramma
Hoe ga je als oncologieverpleegkundige om met angst, weerstand, verdriet of moedeloosheid van patiënten? Hoe maak je belangrijke thema’s zoals intimiteit of seksualiteit bespreekbaar? Hoe help je patiënten om meer grip te krijgen op hun situatie? Dit zijn de onderwerpen van de Care academy workshops. Ervaren consulenten en trainers van Care for cancer delen hun kennis en ervaring en geven direct toepasbare tips voor de dagelijkse praktijk. De workshops vinden plaats in Amersfoort, op het kantoor van Care for cancer. In het najaar 2018 staan de volgende workshops gepland:
  • 19 september; Kanker in het gezin
  • 3 oktober; Angst en kanker
  • 5 oktober; Verlies bij kanker
  • 10 oktober; Eigen regie bij kanker
  • 14 november; Veerkracht bij kanker; werken met de Verbeeldingstoolkit (PILOT)
Kijk op de website van Care academy voor meer informatie en het volledige programma.
 
Een zieke medewerker?
Care in company ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. Wij staan u bij in het begeleiden van uw zieke medewerker (of de medewerker met zieke partner) en de collega's die eromheen staan. Daarnaast adviseren we u met praktische vragen rondom verzuimmanagement bij kanker. Graag werken we samen met u aan goed werkgeverschap bij kanker en helpen wij u om een Caring company te worden.

Workshop
De workshop 'Kanker en werk' is bedoeld voor management, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en bedrijfsartsen. Er wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de diagnose kanker voor een werknemer, diens leidinggevende en collega's.

Open inschrijving
De eerstvolgende workshops 'Kanker en werk' voor werkgevers (open inschrijving) worden gegeven op: vrijdag 9 november 2018 ( 9.00 - 13.00 uur) op ons kantoor in Amersfoort.
Voor aanmelden of meer informatie : stuur een mail aan info@careincompany.nl. ovv van “workshop 9 november 2018’

Lees hier meer over de in-company workshop.

Neem voor een op maat gemaakt voorstel contact op met Machteld de Bont, machteld@careforcancer.nl of 033-4480730.
Stichting Care for cancer
 
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Landelijk zijn 65 ervaren oncologieverpleegkundigen beschikbaar voor de consulten thuis. Op deze manier geven we invulling aan passende ondersteunende zorg bij kanker. Vijf consulten worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars.  

Care for cancer richt zich op patiënten en mantelzorgers.
Het onderdeel Care in company biedt programma's voor werkgevers.
De Care academy biedt workshops voor oncologieverpleegkundigen.

Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.


 
Contact
 
Stichting Care for cancer, statutair gevestigd te Amersfoort,
Kvk nummer 30210140
www.careforcancer.nl
www.helpikhebkanker.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
 
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
 
Kent u iemand in uw omgeving voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
 
Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.