Februari 2014
 
 
Nieuwsbrief februari 2014
 
|
|
|
 
Symposium Mammacare - Mix van techniek, actualiteit en ethiek

Op dinsdag 4 februari werd in Ede een symposium mammacare georganiseerd. Ontwikkelingen en onderzoeken in de borstkankerzorg stonden deze dag centraal.  Zowel oncologieverpleegkundigen, als POH ers, maar ook radiotherapeutisch laboranten, verpleegkundigen in de thuiszorg en oedeem- en huidtherapeuten waren aanwezig.  Care for cancer consulenten Nicolien van Rooij (regio Noord Holland) en Djoekie de Vries (regio Friesland) verzorgden op uitnodiging van de congresorganisatie een workshop over psychosociale aspecten bij borstkanker. Zeker 70 deelnemers van de ruim 100 deelnemers hebben deze workshop gevolgd.

Djoekie en Nicolien wisselden in hun workshop theorie en praktijk af. Het model voor zelfmanagement , alsmede onderdelen uit de psycho-educatie werden  toegelicht. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen van de deelnemers kon de praktijk in beeld worden gebracht.  In de mondelinge evaluatie van de workshop kon de volgende conclusie worden getrokken; verpleegkundigen in het ziekenhuis vervullen een belangrijke rol als het gaat om psychoscociale zorg; veel gebeurt er al, maar met inzichten in een stuk theorie lukt het nog betere om de gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken, namelijk  het vergroten van de draagkracht van de patiënt!  En daar waar het ziekenhuis stopt kan Care for cancer het in de thuissituatie overnemen.

 
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Cliënt aan het woord
Door Albert Kampermann

Mijn vrouw had longkanker. We hoorden het op een koude dag in februari, een jaar geleden. Ik kan me het eerste contact met Care for cancer nog heel goed herinneren. Terwijl ik van de apotheek naar huis rijd word ik door een onbekend nummer gebeld. “Met Isabelle”. Zo’n mooie voornaam die onmiddellijk beklijft. “Ik ben van Care for Cancer”. Isabelle helpt, niet zozeer met de medische vragen, maar juist met die vragen die je hebt tussen twee ziekenhuisbezoeken door. Binnen een minuut zijn we al echt in gesprek. “Ja, vreselijk nieuws, hoe lang weten jullie het al?” “Zo kort?” Dan komt er die zin. “Je kunt je niet meer voorstellen dat je hiervoor een ander leven had, toch Albert”. Ik val even stil en denk na. Isabelle heeft precies die zin te pakken die ik al dagen lang zocht. We maken een afspraak. Ze komt die vrijdag langs.

Zinnen uit het boek dat mijn vrouw en ik geschreven hebben over het omgaan met de ziekte.
Isabelle komt met nieuwe medewerker Edith op het eerste gesprek. Ze kijkt je indringend aan bij alles wat ze vraagt, waardoor het lijkt alsof ze geheel niet bang is voor welk antwoord dan ook. Het is een sterk gesprek. Mijn zoon Tim is er ook bij. We praten over de ziekte, de dood, euthanasie, behandelen of niet. In anderhalf uur passeren zware onderwerpen waar je normaal gesproken niet te lang stil bij wilt staan, maar die luxe hebben we niet. Dat is ook de kracht van Care for cancer. De openheid, het besef van realiteit en het ontbreken van tijd. We praten gevat over het onderwerp. Marina, mijn vrouw, schetst het verloop van de ziekte, ze huilt, praat soms wanhopig, maar Isabelle en Edith weten steeds een zekere rust te bewerkstelligen. Ze kunnen zich ook voorstellen waarom we het einde als eerste willen regelen, pratend over de euthanasie-verklaring. “Vul het in en leg het daarna in de kluis”, zegt Isabelle , “het neemt de angst weg”.
Marina, mijn vrouw, huilt en is opgelucht met de openheid van Isabelle. “Maak je eigen keuzes”, beklemtoont Isabelle nogmaals. Het is een mooi gesprek over een droevig onderwerp. Isabelle sluit af. “Ik vind jullie sterk, ook over het einde, want dát moment, dat komt”. Uit haar mond klinkt het definitiever dan ooit, maar het heeft ons enorm geholpen. Dank Care for cancer!

www.vlinderboek.nl
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Internettherapie voor vermoeidheid na borstkanker

Care for cancer participeert in een wetenschappelijk onderzoek van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) van het Radboudumc. Met subsidie van Pink Ribbon wordt de effectiviteit van een nieuwe internettherapie voor ernstige vermoeidheid na behandeling van borstkanker onderzocht.
Deze internettherapie is een online versie van de reguliere therapie van het NKCV voor vermoeidheid na kanker. De reguliere therapie is reeds onderzocht in wetenschappelijk onderzoek en zeer effectief gebleken: 75% van de patiënten herstelt hiermee van de ernstige vermoeidheid. De internetversie is ontwikkeld om de behandelcapaciteit uit te breiden en een laagdrempelige behandelingsoptie te bieden, die beschikbaar is voor cliënten in heel Nederland. Het doel van de internettherapie is herstel van de ernstige vermoeidheid.
Consulenten van Care for cancer die cliënten zien en in aanmerking komen, nemen deze maand deel aan een WebEx bijeenkomst. Annet Bongaerts, consulent regio Nijmegen, heeft meegewerkt aan de filmopnames in de WebEx, consulenten krijgen hierin uitleg over de procedure. Tijdens consulten zullen zij via een screeningsvragenlijst bepalen of er sprake is van ernstige vermoeidheid. Is dit het geval, dan wordt de cliënt geïnformeerd over het onderzoek en gevraagd voor deelname. 
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Evaluaties 2013: 100% prettig!

Hoe tevreden zijn onze cliënten en wat kunnen we nog beter doen? Dat vragen we onze cliënten via evaluatieformulieren. De volgende zaken vallen op in de resultaten van 2013. 
  • Nagenoeg alle cliënten geven aan dat ze het ‘gevoel hebben dat er echt naar me geluisterd is’ (98%), daarnaast waarderen ze de goede informatie omtrent hun ziekte (82%) en het antwoord op gerichte vragen (88%). Ook ervaart men door de begeleiding minder stress (80%) en krijgt men goed inzicht in aanvullende zorg (68%).
  • In veel gevallen is naast de cliënt ook een partner (56%) en/of kinderen (11%) aanwezig bij de gesprekken.
  • 96% geeft aan na de begeleiding zelf verder te kunnen met de aanwijzingen van de Care consulent.
  • We zijn heel trots op de totaalscore: 100% van de ondervraagden ervaart de gesprekken als prettig (21%) of zeer prettig (79%).
Uit de evaluatie blijkt ook dat men graag eerder van Care for cancer had geweten en vindt dat Care for cancer meer bekendheid moet krijgen. Dat is een van de redenen dat we de campagne www.helpikhebkanker.nl hebben gestart.
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Help ik heb kanker
De actiewebsite www.helpikhebkanker.nl maakt het aanmelden voor begeleiding door Care for cancer nu nog gemakkelijker. Kent u iemand die baat zou hebben bij onze ondersteuning? Verwijs hem of haar dan naar www.helpikhebkanker.nl
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer Share
Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
Stichting Care for cancer
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. 

Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. 

Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. 
Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.
 
Contact
www.careforcancer.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
Kent u iemand in uw omgevening voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
Hier komt u ons tegen
 
DatumOnderwerpLokatiePlaats
    
06/02/2014Space 4 AYA - Seminar voor jonge mensen tussen de 18-35 jaar geraakt door kanker én voor hun hulpverleners.Goffert stadionNijmegen
21/03/2014NVPO congres - De patiënt als partner in zorg, onderzoek en beleid. Info www.nvpo.nlHogeschool DomstadUtrecht
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.