Juni 2014
 
 
Nieuwsbrief juni 2014
 
|
|
|
 
Samenwerking met thuiszorg

Thuiszorgorganisatie Vivium Zorggroep biedt verpleging, zorg en begeleiding bij mensen thuis. Door de samenwerking met Care for cancer krijgen  cliënten getroffen door kanker nu ook de benodigde psychosociale ondersteuning. 

Mensen die behandeld worden voor kanker hebben veel vragen die vaak pas thuis ontstaan. Door de samenwerking tussen Care for cancer en Vivium Zorggroep hebben cliënten in de Gooi en Vechtstreek een ervaren oncologieverpleegkundige in de buurt die deze gesprekken thuis kan voeren. Zo kan alle zorg en begeleiding goed op elkaar worden afgestemd. 

Lees meer op onze website en in persbericht
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Uitgezaaide borstkanker en gedeelde besluitvorming

Bent u geconfronteerd met uitgezaaide borstkanker? Deel dan uw ervaringen en draag bij aan een betere zorg waarin patiënt en zorgverleners nog meer samenwerken bij beslissingen over diagnose, behandeling en zorg (gedeelde besluitvorming).

Care for cancer werkt mee aan het project ‘Gedeelde besluitvorming bij uitgezaaide borstkanker’, gefinancierd door Pink Ribbon. In het project werken het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO), Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Stichting Care for cancer samen aan manieren om gedeelde besluitvorming vorm te geven, waardoor de samenwerking tussen zorgverlener en patiënt nog beter kan verlopen.

Deel uw ervaring
U kunt helpen door het invullen van een enquête via B-force en of het deelnemen aan een groepsgesprek bij de borstkankervereniging in Utrecht.

Lees meer 
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Zelfmanagement; ervaringen van een cliënt

Toen bij Jean borstkanker was geconstateerd, wees haar specialist in het Catharina Ziekenhuis haar op Care for cancer. Tijdens de behandeling had ze veel aan de begeleiding van de care consulent: ‘Het was fijn om met iemand te kunnen praten die me zowel medisch, praktisch als mentaal kon bijstaan. Zij gaf me bijvoorbeeld goede tips over omgaan met de klachten van de chemotherapie. Ik vond het ook fijn om mijn problemen te kunnen bespreken zonder mensen in mijn directe omgeving te belasten. 
De consulent luisterde met volle aandacht en was een echte steun voor me. Zij zette me aan om zelf weer zaken op te pakken. Misschien lijkt het gewoon, maar voor mij was het van enorm belang. Ik ging weer sporten: naar de fysiotherapie en wandelen. Bewegen is heerlijk, het geeft een voldaan gevoel en ik werk daarmee actief aan mijn eigen herstel. Ik kreeg het advies om weer aan mindfulness te gaan doen; dat heeft me enorm geholpen om mijn angsten voor de chemotherapie te verminderen en onder controle te houden.’
Heeft u zelf behoefte aan extra steun of kent u iemand die de zorg van Care for cancer zou kunnen gebruiken? Ga dan naar: www.helpikhebkanker.nl 

 
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Werksessies ‘omgaan met kanker op het werk’ bij NFI

Onder de Nederlandse werkende beroepsbevolking is de statistische kans op kanker ongeveer 0,5%. Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met ruim 500 medewerkers is die kans dus enkele medewerkers per jaar. Collega’s en ledinggevenden van het NFI die ermee te maken kregen hadden behoefte aan meer informatie over kanker en vooral over de ondersteuning die ze een zieke collega zouden kunnen bieden.

Hoe kun je als leidinggevende een zieke medewerker helpen?
Silvia Slotboom, interim adviseur HRM/Re-ïntegratie binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) benaderde Care in company. Als eerste organiseerden wij, in nauwe samenwerking met NFI, een dag voor leidinggevenden:
  • 's ochtends een workshop voor alle leidinggevenden, die diverse aspecten van de ziekte belichtte, met name in relatie tot werk. We bespraken vervolgens hoe je een medewerker kunt helpen en begeleiden, zowel tijdens het werk als bij reïntegratie.
  • de middag was bedoeld voor leidinggevenden met een zieke medewerker in het team, met veel ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.
Vervolg voor collega’s
De leidinggevenden waardeerden de dag zozeer dat men drie weken later ook een sessie voor medewerkers organiseerde.

Lees meer over deze in company workshop
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Care for cancer op kanker.nl

www.kanker.nl
 is een landelijk platform voor mensen die met kanker te maken hebben. Het initiatief hiertoe is genomen door KWF Kankerbestrijding. U vindt er discussiegroepen, lotgenoten, betrouwbare medische informatie en verwijzingen naar organisaties die u kunnen helpen.

Sinds kort heeft ook Care for cancer een pagina op dit platform.
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer Share
Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
Stichting Care for cancer
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Landelijk zijn 60 oncologieverpleegkundigen beschikbaar voor de consulten thuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. 

Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. 
Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.


Contact
www.careforcancer.nl
www.helpikhebkanker.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
Kent u iemand in uw omgeving voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
Hier komt u ons tegen
 
DatumOnderwerpLokatiePlaats
17/06/2014Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorgHotel partycentrum DalzichtNijverdal
03/10/2014
12/12/2014
Workshop zelfmanagementondersteuning in de oncologie?kantoor stichting care for cancerAmersfoort
18/11/2014
19/11/2014

V&VN Oncologiedagen


Reehorst

Ede
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.