September 2014
 
 
Nieuwsbrief september 2014
 
|
|
|
 
Ondersteunende zorg voor longkankerpatiënten in Maasstad Ziekenhuis

Longkankerpatiënten in het Maasstad Ziekenhuis krijgen vanaf 15 september 2014, in aanvulling op het bestaande zorgtraject, extra informatie en een persoonlijk zorgadvies over de mogelijke gevolgen van kanker en hoe hiermee om te gaan. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met Stichting OOK, Care for cancer en Zilveren Kruis Achmea. Door deze samenwerking kan de unieke eerstelijns vergoeding via Care for cancer in een vroeg stadium worden ingezet op de manier waar deze voor is bedoeld, namelijk het bieden van ondersteunende zorg gedurende het gehele ziekteproces dicht bij de patiënt en zijn naasten. lees meer

Voor meer informatie: zie persbericht 
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Werkgeversevenement Kanker en Werk

Op donderdag 13 november vindt in de JT bioscoop het Amersfoortse Werkgeversevenement Kanker en Werk plaats. De vraag die centraal staat is: hoe kunt u als werkgever medewerkers ondersteunen die met kanker te maken krijgen? De prijswinnende documentaire ‘Onomkeerbaar’ wordt vertoond en drie organisaties ontvangen als eerste het certificaat ‘Caring Company’. U gaat naar huis met concrete tips en nieuwe inzichten. De middag is vooral bedoeld voor directeuren, managers en P&O-adviseurs. lees meer


De middag is gratis toegankelijk en u kunt zich nu opgeven via werkgeversevenement@careforcancer.nl
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Leer- en proeffabriek: voorkom ondervoeding


Woensdag 10 december 2014, op de dag van de ondervoeding, organiseert Care for cancer in samenwerking met Nutricia de ‘Leer- en proeffabriek’ in het Nutricia Research-center van Nutricia in Utrecht.

Het risico op ondervoeding  bij kankerpatiënten is groot. Daarom hebben Nutricia en Care for cancer samen een screening & monitoring methode ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden door zorgprofessionals in de eerste lijn. Op 10 december geven we een uitleg over deze methode. Ook geven we inzicht in de  psychosociale aspecten die bij  ondervoeding bij kanker een rol kunnen spelen. Daarnaast is er aandacht voor vormen van zelfmanagementondersteuning bij voeding en kanker, waaronder de Nutri App.

De dag is bedoeld voor zorgprofessionals werkzaam in de oncologie en in de eerste lijn. Voorinschrijving kan via nutricia@careforcancer.nl. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

 
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Talentendag 2014 voor Care consulenten weer een succes

Op 20 september vond voor de tweede keer de Talentendag van Care for cancer plaats. Maar liefst 27 consulenten kwamen uit alle windstreken naar Amersfoort om van elkaar te leren en met elkaar te netwerken. Anemone Bögels, directeur van de Leven-met-kanker-beweging (Voorheen NFK), opende de dag. Zij ging in op de rol van de huisarts en de oncologieverpleegkundige in de oncologische zorg in Nederland, nu en in de toekomst.

Een impressie van deze dag zie je hier
https://www.facebook.com/careforcancer https://twitter.com/careforcancer http://www.linkedin.com/groups/stichting-care-cancer-2343798/about
Zijn uw gegevens wel compleet of actueel? 
We stellen het op prijs wanneer u dit even controleert, 
klik hier.
Stichting Care for cancer
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Landelijk zijn 60 oncologieverpleegkundigen beschikbaar voor de consulten thuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. 

Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. 
Stichting Care for cancer heeft geen winstdoelstelling.


Contact
www.careforcancer.nl
www.helpikhebkanker.nl
info@careforcancer.nl
Tel:  +31 33-448 07 30 
Fax: +31 33-455 58 50

Postadres:
Postbus 2621 
3800 GD AMERSFOORT

Bezoekadres:
Kon. Wilhelminalaan 12
3818 HP AMERSFOORT
Doorsturen aan een vriend, vriendin of collega
Kent u iemand in uw omgeving voor wie deze info interessant is? 
Klik hier om deze brief door te zenden.
 
Hier komt u ons tegen
 
DatumOnderwerpLokatiePlaats
31/10/2014Care for cancer spreekt op de Milestonedag

Rode HoedAmsterdam
13/11/2014Werkgeversevenement Kanker en WerkJT BioscoopAmersfoort
18/11/2014
19/11/2014

V&VN Oncologiedagen


Reehorst

Ede
21/11/2014NHG-Congres 2014RAIAmsterdam
10/12/2014Leer- en proeffabriek: voorkom ondervoedingNutricia Research-centerUtrecht
12/12/2014Workshop Zelfmanagement in de oncologieKantoor Care for cancerAmersfoort
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van de stichting Care for cancer. 
U kunt u eenvoudig afmelden door hier te klikken.